Хуудсууд

2010-11-12

Монгол хүний хийсэн програмын хэл

Яаая, хүний анхаарал татах гээд лаг гарчиг тавьцан.

2 сарын өмнөөс нэг хэлмэрчилдэг програмын хэл хийж эхэлсэн юмаа. Одоо альфа хувилбараа толилуулмаар байна. Дуусах яагаачгүй байгаа болохоор "0.81" хувилбар гэж нэрлэе.

Энэ хаягаас татаж авч болно. http://www.box.net/shared/sqp3d08p9e

Татаж авсны дараа задлаад root хэрэглэгчээр орсны дараа доорх коммандуудыг ажиллуулна.

# make
# litelang example.lite
example.lite болон түүн дотроос дуудагдаж байгаа factorial.lite програм нь доорх агуулгатай.

example.lite

print("Тавтай морил!")

include("factorial.lite")

a=7
b=4
print("a=",a,", b=",b)
print("a+b=", a+b)
print("a/b=", a/b)
print("a%b=", a%b)
print("a!=",factorial(a))
print(8,"!=",factorial(8))

gcd = func(x,y)
 while y > 0
  z = y
  y = x%y
  x = z
 end
 return(x)
end

print("15,12 хоёр тооны хамгийн их ерөнхий хуваагч бол: ",gcd(15,12))

print("Таны нэр: ")
a = input()
print("Сайн уу, ", a)

print("
litelang програмын хэл нь одоогийн байдлаар
альфа шатандаа байна.
")

factorial.lite

print("
Энэ файлд факториал функцийн тодорхойлолт бий.
")

factorial = func(n)
  value = 1
  while n>0
    value *= n
    n -= 1
  end
  return(value)
end