Хуудсууд

2009-12-25

Сайн тэсвэр хатуужилтай болмоор юм байна даа

Сүртэй аймар тэсвэр хатуужил бишээ, юмыг өөр зүйлд сатаарахгүй хянамгай уншиж дадах хэрэгтэй юм байна. Саяхан хийсэн хэрэглээний програмыг (feeditor.com) хийхэд хэд хэдэн стандартын бичиг баримт, мөн төчнөөн RFC унших хэрэгтэй боллоо. Зарим нэгнээс нь ойлгож мэдсэнээ тоймлож блогтоо тавихыг бодноо.

Ассемблэр дээр програм бичих

Өчигдөр CodeWarrior татаж авлаа, үнэхээр лаг юмаа хэхэ. Ингээд доор сарыг аваад тухайн сар хэдэн хоногтойг A аккумляторт буцаадаг програс бичлээ. LCD цаг хийсэн лабораторт хэрэг болсон юм л даа. Илүү хурдан ажиллах кодны санаа байвал хуваалцаарай хүмүүсээ.
MY_EXTENDED_RAM: SECTION
YEAR    DS.w 1
MONTH    DS.b 1
DAY     DS.b 1

MyCode:   SECTION
main:
_Startup:
Entry: 
      LDD  #2006
      STD  YEAR
      LDAA  #4
      STAA  MONTH
      LDAA  #5
      STAA  DAY
      JSR  DAYBYMONTH
      SWI

DAYBYMONTH:       ; returns # of days in ACC A
      LDAB  MONTH  
      CMPB  #2   
      BEQ  TSTLEAP 
            
      CMPB  #8    
      BGE  AUTUMN  
      LDAA  MONTH   
      ASRA 
      BCC   D30
      LDAA  #31   
      RTS
AUTUMN:   
      LDAA  MONTH   
      ASRA 
      BCS   D30
      LDAA  #31
      RTS
D30:    
      LDAA  #30
      RTS
TSTLEAP:
      LDD  YEAR
      LDX  #4
      IDIV
      TBNE  D,NOTLEAP
      LDAA  #29
      RTS
NOTLEAP:
      LDAA  #28
      RTS