Хуудсууд

2009-08-10

Windows дээр Apache Ant суулгах

Юун түрүүн JDK суулгагдсан байх хэрэгтэй.

  1. Apache Ant програмын binary хувилбарыг http://ant.apache.org сайтнаас татаж авна.
  2. Татаж авсан apache-ant-1.7.1-bin.zip файлаа задална. C:\Ant гэсэн байрлалд задалсан гэж үзье.
  3. Виндовс үйлдлийн системийн Control Panel дотор System-рүү ороод Advanced табд ороод Environment Variables товчлуур дээр дарна.
  4. Гарч ирсэн цонхонд доорх өөрчлөлтүүдийг хийнэ. User variables-д ANT_HOME хэсэгт C:\Ant, CLASS_PATH хэсэгт C:\Ant\lib; гэж оруулна.
  5. Мөн System variablesPath хэсэгт C:\Ant\bin; гэж оруулна.

Одоо C\:>ant гэхэд ажиллах ёстой.

No comments:

Post a Comment