Хуудсууд

2009-08-07

Cliché

Ихэвчлэн алгоритм бичихэд хэрэг болдог өгөгдлийн бүтцүүд байдаг. Жишээ нь: stack, queue, heap гэх мэтчилэн. Яг хэрэг болохоор зарчмыг нь санаад кодыг нь санадаггүй, эсвэл ахиж бичих хэрэгтэй болчихоод байхын энэ болон бусад хэрэгтэй кодуудын өөрт хэрэгтэй санагдсаныг нь эмхлээд хадгалаад байя гэж бодлоо.

No comments:

Post a Comment