Хуудсууд

2009-08-10

Android дээр явцыг хянах

JavaScript, ActionScript болон бусад хэлүүд дээр debug хэрэглэхгүйгээр UI эсвэл лог ашиглан програмын run-time дахь явцыг хянах нь маш үр ашигтай болдог билээ.

Тэгвэл Android дээр ингэж хийдэг юм байна.

Эхлээд яаж dialog box гаргаж ирэх вэ гэвэл:

import android.app.AlertDialog;
import android.app.AlertDialog.Builder;

private AlertDialog.Builder alert;

alert = new AlertDialog.Builder(this);
alert.setPositiveButton("OK", null);
alert.setCancelable(true);

alert.setMessage(R.string.alert_msg);
alert.create().show();

Програмаа бичээд алдаагүй компайл хийсэн ч гэлээ “The application … has stopped unexpectedly. Try again!” гээд бүдүүлэг бээрэгхэн мессеж гарч програм ажиллахгүй байх нь элбэг. Тэгвэл

adb catlog

гэж лог ажиллуулаад хянаж байх ашигтай.

Эндээ бас доорх кодыг run-time хэрэглэж өөрөө хянах мессеж харж байж болно.
import android.util.Log;

Log.w("My warning message >>> ", "My message goes here!");

No comments:

Post a Comment